www.adamikcompany.com

Niedawno dokończyliśmy instalację w firmie AMBlence expo, s.r.o. w Adamowie. Firma ta zajmuje się budową stoisk targowych oraz projektowaniem luksusowych ekspozycji w całej Europie, Rosji oraz na Bliskim Wschodzie. Ich dewizą jest doskonała jakość oraz czystość projektowania …


Ze względu na pracę z materiałem o dużym formacie trzeba było zaprojektować prasę, która odpowiadałaby wymogom firmy. Z tego powodu na zlecenie zkompletowaliśmy nietypową prasę próżniową wyposażoną w kauczukową membranę. Po krótkiej próbnej eksploatacji prasy, firma AMBlence expo, s.r.o. przekonała się, że praca na nowej prasie jest bardzo łatwa i pozwoli jej posunąć się znów o krok do przodu.
Zainstalowaliśmy również suchą ścianę lakierniczą wyposażoną w podwójną filtrację wodą rozcieńczalnych lakierów. Pomogliśmy również z rozwiązaniem odpylania szlifierki szerokotaśmowej wraz z okleiniarką.

Dziękujemy spółce AMBlence expo za wspaniałą współpracę podczas realizacji zlecenia i jesteśmy przekonani, że na polu międzynarodowym odniesie sporo sukcesów, tak jak było do tej pory!

ADAMIK Team

© 2022 ADAMIK COMPANY | design by www.creactive.cz | code by PCsupport.cz s.r.o.