www.adamikcompany.com

Dynamicznie rozwijająca się firma Hast Retail zajmuje się projektowaniem wnętrz placówek handlowych i sklepów oraz ich realizacją. Firma ta zwróciła się do nas odnośnie dostawy centralnego odpylania warsztatu. Podstawę umowy stanowiło wykonanie instalacji jednostek odpylających jakościowo i w jak najkrótszym terminie.

Poza warsztatem umieszczono nietypowy model odpylacza FT 650 9 kWL o wydajności 11 000 m3/h oraz podciśnieniu  5000 Pa. To urządzenie odpylające ma za zadanie odciąganie wiórów i pyłu od szlifierek, okleiniarki, frezarki oraz piły formatowej.

Drugi odcinek torzy jednotka odpylająca FT 630 4kW o wydajności 8 800 m3/h, podciśnieniu 3 000 Pa, której zadaniem jest odpylanie maszyny CNC wraz z grubiarką.

Wezwaniem dla nas była instalacja przewodu ruruwego w hali. Ponieważ wokół hali były sklepienia, instalacja była bardzo uciążliwa i trudna. Jednak wszystko poszło dobrze i mamy nadzieję, że w razie kolejnych zapotrzebowań firma HAST RETAIL znovu zwrócie się z zaufaniem do nas. 

© 2022 ADAMIK COMPANY | design by www.creactive.cz | code by PCsupport.cz s.r.o.